as kellox

Integritetspolicy

Behandling Ansvarig

AS Kellox ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med sekretesspolicyn (GDPR) och relaterad lagstiftning. AS Kellox samlar inte in mer personlig information än vad som är nödvändigt och relevant för vår verksamhet.

Vi skyddar din personliga information och vidarebefordrar aldrig din personliga information till tredje part utan ditt samtycke. Syftet med detta integritetsförklaring är att se till att din integritet respekteras och att din personliga information hanteras korrekt.

Vilken personlig information behandlas

AS Kellox samlar in och bearbetar personlig information för anställda hos våra kunder, anställda i anslutna företag och personer som registrerar sig för vår informationsverksamhet (t.ex. nyhetsbrev), på våra Facebook- och Instagram-sidor eller deltar i våra evenemang. Vi hanterar också personlig kontaktinformation med våra leverantörer.

Vi har fått informationen direkt från dig, din arbetsgivare eller i vissa fall från offentligt tillgängliga källor.

Registrera dig för nyhetsbrev

I samband med att vi registrerar oss för våra nyhetsbrev samlar vi in förnamn, efternamn, e-postadresser och företagsnamn. Denna personliga information lagras i vår e-postlista och hanteras av oss så länge du prenumererar på våra nyhetsbrev. Vi får också information om det finns problem att leverera till din e-postadress. Du kan när som helst redigera din information eller avsluta prenumerationen genom att klicka på länkarna längst ner i e-postmeddelandena vi skickar.

Registrering av kundrelationer

När vi registrerar kundrelationer i AS Kellox, samlar vi in information om företagsnamn, organisationsnummer, post- och fakturaadress och kontaktinformation för en primärkontakt i företaget. Dessutom ber vi dig att lista namn och e-postadresser på andra anställda i företaget som vill få information från AS Kellox.

Disse opplysningene blir lagret i vårt system så lenge selskapet er kunde av AS Kellox.

Anmälan till möten och seminarier

I samband med AS Kelloxs händelser samlar vi in förnamn, efternamn, e-post och företagsnamn. I vissa fall ber vi också om fakturainformation och livsmedelspreferenser eller allergier.

Vi behöver denna information för att hantera evenemanget före, under och efter evenemanget.

Cookies

Vi använder cookies på vår webbplats. Läs mer om detta här

Retention

AS Kellox lagrar inte personuppgifter utöver vad som anses nödvändigt för att uppfylla syftet med att behandla personuppgifterna.

Dina rättigheter

Enligt Integritetspolicyn (GDPR) har du rättigheter som hanterar behandlingen av dina personuppgifter som beskrivs nedan. För att utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss via kontaktinformationen längst ner i denna text.

Rätt till tillgång till personuppgifter

Du har rätt att på begäran få information om vilken personlig information om dig som behandlas av AS Kellox. Du kan begära tillgång till personuppgifter, samt information om, till exempel: Syfte att behandla personuppgifter Information om vilka mottagare personuppgifter delas med, och information om hur länge personuppgifter kommer att lagras eller, om detta inte är möjligt, kriterierna som används för att bestämma denna period.

Om vi behandlar personlig information om dig har du rätt att få gratis information om behandlingen. Om begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig kan vi ta ut en rimlig avgift för en sådan begäran i enlighet med bestämmelserna i sekretesspolicyn.

Rätt att korrigera personuppgifter

AS Kellox ansvarar för att tillhandahålla korrekt och uppdaterad personlig information. Om din personliga information är felaktig har du rätt att få den korrigerad eller kompletterad.

Rätt att ta bort personuppgifter

Du har rätt att begära att vi tar bort personlig information, till exempel: Den personliga informationen används inte längre för de syften för vilka den samlades in. Behandlingen av dina personuppgifter är baserad på ditt samtycke och du drog sedan tillbaka detta samtycke (förutsatt att det inte finns någon annan behandlingsgrund för lagring av dina personuppgifter). Du motsätter dig behandling på grundval av ett legitimt intresse, och att skydda din integritet uppväger AS Kellox behov av att behandla informationen, eller personuppgifter behandlas olagligt.

Rätten att ta bort gäller inte om grunden för behandlingen är att uppfylla en juridisk skyldighet.

Rätt att protestera

Om AS Kellox har behandlat dina personuppgifter baserat på en bedömning som vi har berättigade intressen och du inte håller med om denna bedömning, kan du motsätta dig denna behandling. AS Kellox kommer inte längre att behandla personuppgifter om vi inte kan visa att de berättigade skälen för sådan behandling uppväger dina intressen när det gäller att skydda dig från de personuppgifter som bevaras av oss.

Rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet

Om du tror att dina rättigheter inte respekteras av oss har du också rätten att lämna in ett nytt klagomål Datatilsynet.

Kontakt

Om du har några frågor angående hantering av personuppgifter eller vill använda dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss på:

AS Kellox
Trollåsveien 36
1414-NO Trollåsen
E-post: [email protected]

Uppdatering av sekretesspolicy

På denna sida kan du hitta vårt nuvarande sekretessförklaring när som helst. Vi har rätt att när som helst ändra och uppdatera dessa policyer. Om det görs några större förändringar i policyn kommer vi att meddela dig via e-post eller online.

Om du inte vill acceptera den nuvarande sekretesspolicyn, vänligen maila [email protected].