">

loxkel as

SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

Personuppgiftsansvarig

Loxkel AS ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) och tillhörande lagstiftning. Loxkel AS samlar inte in mer personlig information än vad som behövs och är relevant för vår verksamhet.

Vi skyddar dina personuppgifter och ger aldrig dina personuppgifter vidare till tredje part utan ditt samtycke. Syftet med den här dataskyddsförklaringen är att du ska känna dig trygg i vetskapen om att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter hanteras korrekt.

 

Vilka personpersonuppgifter behandlas

Loxkel AS samlar in och behandlar dina personuppgifter för anställda hos våra kunder, anställda i tillhörande verksamheter och personer som registrerar sig för våra informationsaktiviteter (t.ex. nyhetsbrev), på våra Facebook- och Instagram-sidor eller deltar vid våra arrangemang. Vi hanterar också personuppgifter som rör kontaktpersoner hos våra leverantörer.

Vi har tagit emot informationen direkt från dig, din arbetsgivare eller i vissa fall från offentligt tillgängliga källor.

 

Anmälan till nyhetsbrev
I samband med anmälan till våra nyhetsbrev samlar vi in förnamn, efternamn, e- postadress och företagsnamn. Dessa personuppgifter lagras i vår e-postlista och hanteras av oss så länge du abonnerar på våra nyhetsbrev. Vi får också information om det uppstår problem med att leverera till din e-postadress. Du kan när som helst själv redigera dina upplysningar eller avanmäla dig från nyhetsbrevet genom att trycka på länkarna längst ned i de e-postmeddelanden vi skickar ut.

 

Registrering av kundförhållande

Vid registrering av kundförhållande med Loxkel AS samlar vi in uppgifter om företagsnamn, organisationsnummer, post- och fakturaadress samt kontaktinformation till en primär kontakt hos företaget. Dessutom ber vi dig lista namn och e-postadress till andra anställda i företaget som vill få information från Loxkel AS.

Dessa uppgifter lagras i vårt system så länge företaget är kund hos Loxkel AS.

 

Anmälning till möten och seminarier

I samband med Loxkel AS arrangemang samlar vi in förnamn, efternamn, e-postadress och företagsnamn. I en del fall ber vi också om fakturainformation och om eventuella matpreferenser eller allergier. Den informationen behöver vi för att administrera arrangemanget före, under och efter arrangemanget.

 

Cookies

Vi använder kakor (cookies) på våra webbsidor. Läs mer om det här.

 

Lagringstid

Loxkel AS lagrar inte personuppgifter utöver det som anses nödvändigt för att uppfylla syftet med behandlingen av personuppgifterna.

 

Dina rättigheter

I enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) har du rättigheter när det gäller behandlingen av dina personuppgifter enligt nedan. Om du vill hävda dina rättigheter kontaktar du oss via kontaktuppgifterna längst ned i den här texten.

 

Rätt att få tillgång till personuppgifter

På förfrågan har du rätt att få information om vilka personuppgifter Loxkel AS behandlar. Du kan be om tillgång till personuppgifterna, samt information om t.ex.:

  • Syftet med behandlingen av personuppgifterna
  • Information om vilka mottagare personuppgifterna ges till och information om hur länge personuppgifterna lagras eller, om detta inte är möjligt, vilka kriterier som används för att bestämma den perioden.

 

Om vi behandlar personuppgifter om dig har du rätt att få gratis information om behandlingen.
Om förfrågan är uppenbart ogrundad eller orimlig kan vi kräva en rimlig avgift för en sådan anmodan
i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen.

 

Rätt till korrigering av personuppgifter

Loxkel AS ansvarar för att ge korrekta och uppdaterade personuppgifter. Om dina personuppgifter är felaktiga har du rätt att få dessa rättade eller kompletterade.

 

Rätt att radera personuppgifter

Du har rätt att be oss radera personuppgifter, till exempel om:

  • Personuppgifterna inte längre används i det syfte de samlades in för.
  • Behandlingen av dina personuppgifter är baserad på ditt samtycke och du senare har tagit tillbaka detta samtycke (förutsatt att det inte finns någon annan behandlingsgrund för lagring av dina personuppgifter).
  • Du motsätter dig behandling baserat på ett legitimt intresse och skyddandet av dina personuppgifter väger tyngre än det behov Loxkel AS har för att behandla uppgifterna eller personuppgifterna behandlas olaglig. Rätten till radering gäller inte om syftet med behandlingen är att uppfylla en juridisk förpliktelse.

 

Rätt att protestera

Om Loxkel AS har behandlat dina personuppgifter baserat på en bedömning om att vi har legitima intressen och du inte håller med om den bedömningen kan du motsätta dig den behandlingen. Loxkel AS kommer då inte längre att behandla personuppgifterna med mindre än att vi kan motivera att de legitima grunderna för sådan behandling uppväger dina intressen för att skydda dig mot att personuppgifterna sparas av oss.

 

Rätt att skicka in ett klagomål till en tillsynsmyndighet

Om du anser att vi inte respekterar dina rättigheter har du rätt att skicka in ett klagomål till Datainspektionen

 

Kontakt

Om du har frågor om hanteringen av personuppgifter eller vill hävda dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss på:

Loxkel AS Trollåsveien 36, 1414 Trollåsen, Norge. E-post: [email protected]

 

Uppdatering av dataskyddsreglerna

På den här sidan hittar du alltid vår aktuella dataskyddsförklaring.  Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra och uppdatera de här riktlinjerna. Om det skulle vara stora förändringar i riktlinjerna kommer vi att meddela dig via e-post eller på nätet.

Om du inte godtar gällande riktlinjer för dataskydd kan du skicka e-post till [email protected]